Tầm nhìn, sứ mệnh lịch sử

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Thái Dương
Thông điệp từ Công ty:
"Vì một cuộc sống ngày càng thân thiện hơn với môi trường"
Sứ mệnh:
Làm hài lòng và thoả mãn khách hàng bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng phục vụ được kết tinh bằng nỗ lực lao động sáng tạo và trí tuệ con người Thái Dương.
Tầm nhìn:
Thái Dương vươn tới là Công ty hàng đầu Việt Nam, cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế các sản phẩm bao bì chất lượng hơn, đẹp hơn và thân thiện hơn với môi trưởng nhằm thoả mãn sự hài lòng cao nhất của khách hàng.
 

Vải không dệt