Hoạt động của công ty

Với Thái Dương nguồn Nhân lực luôn là một trong những yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững. Chính vì vậy ngoài việc tập trung trong sản xuất kinh doanh chúng tôi vẫn luôn quan tâm và phát triển đội ngũ nhân lực của mình thông qua việc đào tạo các kĩ năng như: Đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nghề, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, hội nhập cho cán bộ công nhân viên; 5S, Kaizen,…

Hơn nữa, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc tạo ra môi trường làm việc tốt, thân thiện, khích lệ người lao động, vì người lao động. Chúng tôi tổ chức các phong trào “Tôi Là Người Thái Dương” để khích lệ CBCNV đóng góp, phát huy sáng kiến cải tiến toàn diện trên mọi lĩnh vực trong Công ty. Chúng tôi đánh giá cao và trao tặng bằng khen cũng như phần thưởng cho các ý tưởng có khả năng ứng dụng trong việc cải tiến từ nhỏ nhất như các thao tác làm việc của công nhân trong công việc sản xuất đến việc cải thiện hệ thống chất lượng, hệ thống máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm.

Niềm vinh hạnh của chúng tôi là được tiếp đón các bạn hàng, đối tác, tổ chức trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với Công ty chúng tôi. 

Vải không dệt