Hoạt động vũ trụ của Trung Quốc đe doạ an ninh vệ tinh Mỹ

Washington rất lo ngại về khả năng ngày càng gia tăng của Trung Quốc nhằm làm gián đoạn các vệ tinh tình báo và quân sự nhạy cảm nhất của Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi các tham vọng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.

2day
Vải không dệt